inzenirsko svetovanje 11

Izdelava popisov, popis del

Na podlagi PGD, PZI načrtov arhitekture pripravimo projektantski popis del za gradbeno-obrtniška dela. Dobro pripravljen popis del je osnova za kontrolo nad stroški gradnje in izbiro izvajalca.Glavni namen popisa je, da investitor dobi okvirno ceno investicije in vpogled v potek del. Cene gradbenih in obrtniških del, ki jih ponudi izvajalec, lahko na podlagi popisa del investitor primerja s projektantskimi cenam ali količinami.

Glede na to, da se vsakodnevno srečujemo z delom na gradbišču, je naš popis natančen in ne pavšalen. Zaradi nenatančnega popisa se lahko pojavijo velike razlike med količinami in cenami predvidenih in izvedenih del, kar posledično privede do povišanja stroškov izgradnje.

Dokazilo o zanesljivosti objekta

Dokazilo o zanesljivosti objekta je potrebno priložiti zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.

Dokazilo je elaborat, s katerim se dokazuje, da je objekt, ki je predmet tehničnega pregleda zanesljiv ter izpolnjuje bistvene zahteve. V primeru objekta v javni rabi, za katere je to predpisano, pa tudi zahteve s področja zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb.

Dokazilo o zanesljivosti objekta morate predložiti komisiji za tehnični pregled na dan tehničnega pregleda objekta.

inzenirsko svetovanje 3
inzenirsko svetovanje 1

Javna naročila

Za vas pripravimo ponudbo gradbenih in obrtniških del  za javna naročila za ministrstva, občine in javne zavode z vso potrebno dokumentacijo.

Sodelujemo z Gradbeništvom Zupančič.

Gradimo z vami, za vas, že 40 let!

gradbeništvo zupančič logo