Kaj je energ. izkaznica?

Je javna listina, ki vsebuje podatke o energetski učinkovitosti objekta in priporočila za povečanje energetske učinkovitosti.

Kdaj jo potrebujem?

Energetsko izkaznico potrebujete, če se odločate o prodaji ali oddaji vaše nepremičnine za obdobje daljše od enega leta.

Kako jo dobim?

Vse kar morate storiti je to, da nas kontaktirate, vse ostalo naredimo mi. Poskrbeli bomo, da bo izdelava hitra in profesionalna.

Izdelava energetskih izkaznic za stanovanjsko stavbo ali poslovni objekt

Izdelava energetskih izkaznic vključuje

Ogled stavbe

Da zagotovimo natančnost podatkov si vašo nepremičnino ogledamo na terenu.

Izračun fizike

V ceni je vključen tudi izračun elaborata gradbene fizike s področja toplotne zaščite stavb.

Stroški dostave

Izdelava energetske izkaznice vključuje tudi morebitne stroške dostave, ki lahko nastanejo.

Zbiranje podatkov

Vse potrebne podatke, ki jih potrebujemo za izračune pridobimo sami.

Vsi stroški

Vsi stroški izdelave energetske izkaznice so vključeni v ceni. Ne obračunavamo dodatnih stroškov.

Prispevek ob izdaji

Cena izdelave energetske izkaznice vključuje tudi plačilo prispevka ob izdaji izkaznice.

KDAJ NI POTREBNA

 • za stavbe ali dele stavb v oddaji v najem za obdobje krajše od enega leta,
 • za stavbe ali dele stavb v prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
 • za stavbe ali dele stavb v prodaji ali oddaji, ko je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju,
 • za stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine
 • za stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
 • za industrijske stavbe in skladišča,
 • za nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • za enostavne in nezahtevne objekte ter
 • za samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

PREDVIDENE KAZNI

 • 1.000 € pri stavbi v lasti ali uporabi javnega sektorja, če ni nameščene energetske izkaznice,
 • od 1.000 do 10.000 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika, če ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto
 • 100 do 500 evrov za odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika, če ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto,
 • 250 € če lastnik pri prodajanju in oddajanju stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe iz energetske izkaznice,
 • 200 € če lastnik pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela skladno s 334. členom tega zakona (12. točka 493. člena).

Energetska izkaznica ne označuje samo razreda energetske učinkovitost stavbe. Opredeljuje tudi ukrepe, s katerimi se lahko učinkovitost izboljša!

Izdelava energetskih izkaznic - vzorec

Kje delujemo?

Energetske izkaznice izdelujemo na področju:
TREBNJE in NOVO MESTO z okolico
METLIKA in ČRNOMELJ
MIRNA, ŠENTRUPERT, MOKRONOG
IVANČNA GORICA IN GROSUPLJE 
KRŠKO, SEVNICA, BREŽICE, RADEČE
LJUBLJANA, CELJE, TRBOVLJE, 

Cena energetske izkaznice

Cena izdelave energetske izkaznice se razlikuje od projekta do projekta. Cena energetske izkaznice se oblikuje glede na tip, velikost in tudi namembnost za katero se izdelajo. Kontaktirajte nas in pripravili vam bomo ponudbo!

Kontakt

E-pošta: damjana.gligic@gmail.com
Tel.: 041 245 840