Nudimo projektno in tehnično dokumentacijo:

 • Idejna zasnova (IDZ),
 • idejni projekt (IDP),
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
 • projekt za razpis (PZR),
 • projekt za izvedbo (PZI),
 • projekt izvedenih del (PID),

Poleg projektne in tehnične dokumentacije nudimo še izdelavo posameznih načrtov, študij in elaboratov na naslednjih področjih:

 • Arhitektura,
 • gradbene konstrukcije,
 • strojne inštalacije in strojna oprema,
 • električne instalacije in električna oprema,
 • gradbena fizika,
 • geološko geomehansko poročilo,
 • popisi del,
 • varnostni načrt,
 • študija požarne varnosti,
 • statični izračuni,
 • dokazilo o zanesljivosti objekta.

Zavedamo se, da je projektna dokumentacija bistven element za kakovostno nadaljevanje gradnje, zato smo skrbno izbrali svoje strokovnjake in partnerje. Zagotavljamo vam, da bodo vaši projekti izvedeni v najkrajšemu možnemu izvedbenemu roku, ob upoštevanju standardov kakovosti in vaših želja.